Balthasar, Hans Urs von, 1905-1988

Samotni dvogovor Martin Buber in krščanstvo. - Celje - Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba, 2009. - 126 p. ; 21 cm. - Zbirka Religiozna misel 24 .9789612188542


Balthasar, Hans Urs von - Letteratura primaria A (libri primari)

powered by Keidos srls - Via A.Barducci, 3 Sesto Fiorentino (FIRENZE) - tel +39055 3921460 - tech@keidos.it

Powered by Koha