Balthasar, Hans Urs von, 1905-1988

Dialogo solitario. Martin Buber e il cristianesimo. - 1a ed. - Milano : Jaca Book, 2006. - 141 p. ; 23 cm. - Già e non ancora ; 431 .

H.U. von Balthasar Bibliographie 1925-2005, A 288816304316


Balthasar, Hans Urs von - Letteratura primaria A (libri primari)
Balthasar, Hans Urs von - Opera Omnia

powered by Keidos srls - Via A.Barducci, 3 Sesto Fiorentino (FIRENZE) - tel +39055 3921460 - tech@keidos.it

Powered by Koha